Recent Topics

Members
Stats
  • Total Posts: 787
  • Total Topics: 786
  • Online Today: 5
  • Online Ever: 221
  • (December 01, 2019, 04:54:10 AM)
Users Online
Users: 0
Guests: 3
Total: 3

Pages: [1] 2 3 ... 20


Cisco обяви своя глобален индекс за цифрова готовност на страните, който класира 141 страни според усилията им да преминат към цифровата икономика.

На челно място остава Сингапур, следвана от Люксембург и САЩ, а в топ 10 са страни от Северна Европа и Южна Корея. България е чак на 44 място, като е получила най-ниски оценки по отношение на средата за стартиращи фирми (0,73 точки от максимум 3) и проникването на технологиите (1,12 от максимум 3), макар че по отношение на стартъп системата страната ни е 22 място в света. Същевременно България е чак на 97 място в света по отношение на лекотата за правене на бизнес, което явно отразява все още бавните и дълги административни процедури.Показателите на България според глобалния индекс на Cisco за цирфова готовност.


Макар че подобни проучвания се различават от доминацията в бъдещата дигитална икономика, докладът дава възможност да разберем кой от кого би трябвало да се учи. "Технологията има потенциал да бъде най-големият катализатор за икономическия и социален прогрес, каза Tae Йо, старши вицепрезидент за корпоративните дела в Cisco. - Във всяко кътче на света цифровата технология ни помага да се свържем помежду си и с организациите, на които разчитаме. Тя отваря нови пазари, създава нови работни места и по-добре свързва гражданите и потребителите."

Това изявление демонстрира защо толкова много правителства по света дават приоритет на цифровите инвестиции и се опитват да помогнат на телекомуникационната индустрия. Цифровата инфраструктура помага за подобряване на обществените услуги, усъвършенства обществото, ускорява иновациите и генерира икономически напредък.

Но все пак това е състезание между страните, регионите и дори континентите. В света има много средства и те вероятно ще бъдат взети от онези, които напредват най-бързо в цифровия свързан свят от бъдещето. Това се демонстрира от успеха на 4G ерата.

САЩ бе икономическа суперсила за значителен времеви период, но това се усложни заради придобиването на много малък дял от печалбите в 4G ерата. С бързото стартиране и разгръщане на 4G мрежите, нови компании и услуги получиха инкубаторна среда, в която да процъфтяват.

Фирми като Facebook, Twitter, Uber, Lyft, AirBnB, Amazon, Google, Microsoft, Netflix, TripAdvisor, Tinder, Match, Expedia и Snapchat, всички те се развиха заради мащабната свързаност, до която имаха достъп. Компания, която по принцип трябва да се наложи първо на домашния си пазар, сега може да атакува директно глобални пазари и именно това предлага цифровата подготвеност – потенциал да си подсигурите новосъздадено богатство за вашата национална икономика.

Чрез своя глобален индекс Cisco се опитва да създаде таблица, така че да прогнозираме коио са печелившите и губещите от утрешната цифрова икономика.

Сингапур е водеща, което не е изненада, макар че е следвана от Люксембург. В топ 5 са САЩ, Дания и Швейцария. С изключение на САЩ повечето от класираните в топ 10 са по-малки нации, с много концентрирано население, което улеснява разгръщането на инфраструктура, но има и други фактори.

Cisco преценява 141 страни на базата на 7 критерия – базови потребности, инвестиции на бизнеса и на правителството, лекота за правене на бизнеса, човешки капитал, среда за стартиращи фирми, внедряване на технологии и технологична инфраструктура.
1. Базовите потребности включват показатели като продължителност на живота, детска смъртност (под 5 г.), достъп до електричество, дял от населението с достъп до чиста питейна вода.
2. Инвестиционния фактор включва също директни чуждестранни инвестиции, разходи за научно-изследователска дейност, както и свобода на инвестициите.
3. Лекотата за правене на бизнес се определя специален индекс, от законодателството, от оценката за инфраструктурата, както и времето да получите достъп до необходимата ви електрическа енергия.
4. Човешкият капитал включва ниво на грамотност, образователен индекс, участие на работната сила, както хармонизирани тестови резултати.
5. Стартъп средата се определя от наличието и инвестициите на рискови капитали, системата на патенти и търговски марки, както и наситеност на икономиката с нови фирми.
6. Факторът технологично внедряване зависи от нивото на проникване на мобилни клетъчни услуги, използваемост на интернет от гражданите и фирмите, публични облачни услуги.
7. И накрая технологичната инфраструктура включва дял на мобилните широколентови абонати, дял на фиксираните широколентови абонати, защитени интернет сървъри и интернет достъп на домакинствата.

https://computerworld.bg/biznes/2020/01/17/4017770_bulgariia_e_na_44_miasto_v_globalniia_indeks_na_cisco/
0 comments


Infosys, компания за дигитални услуги и консултации от ново поколение, си партнира с GEFCO, световен лидер в комплексни решения за веригите на доставки и европейски лидер в автомобилната логистика, за да подкрепи дигиталната трансформация на компанията през следващите пет години.

Като ключов бизнес и технологичен партньор на GEFCO, Infosys ще спомогне за трансформиране на услугите за управление на бизнес приложения от ново поколение на групата. Също така, въз основа на тези услуги, Infosys ще използва своя Live Enterprise Suite, за да помогне на GEFCO да се превърне в "Digital Native" компания. Тази трансформация ще даде нови възможности на веригата за доставки, чрез които да се извлича и обработва информация в реално време, както и да се генерират целенасочени данни с много ниска латентност, чрез което GEFCO интелигентно и ефективно да повиши стойността по веригите. Крайната цел е да подкрепи GEFCO в създаването на нови устойчиви източници на конкурентно предимство и непрекъснато да увеличава добавената стойност за клиентите си.

Жан-Люк Галзи, Директор "Информационни технологии", GEFCO, коментира: "Щастливи сме, че започваме нашата дигитална трансформация с Infosys. Дигиталните иновации в сектора на веригата за доставки са от ключово значение, а новото ни партньорство ще спомогне за укрепване на експертния опит на GEFCO и ще донесе добавена стойност за нашите клиенти."

Кармеш Васуани, EVP и глобален ръководител на Retail CPG & Logistics, Infosys, от своя страна е категоричен: "Изключително ценим доверието и ангажираността на GEFCO в партньорството с Infosys по пътя към дигитална трансформация. Ние имаме еднаква визия за "изкуството на възможното" и ще приложим нашия "Live Enterprise" подход, за да помогнем за очертаване на нови прагове на производителност и допълнително засилване на пазарното лидерство на GEFCO. "

https://computerworld.bg/it_liders/2020/01/13/4015634_infosys_podkrepia_digitalnata_transformaciia_na_gefco/
0 comments
Що е термография?


За всяко тяло с температура над абсолютната нула (-273,15°C) е характерно специфично за температурата му електромагнитно излъчване.

Спектърът на това излъчване се описва от закона на Планк. Термографията е метод за измерване на топлинното излъчване и създаване на топлинни изображения на наблюдаваните обекти.

Как се прави термографско изследване ?
Термографията е уникален метод за изследване на скрити проблеми в сгради и оборудване. Методът е бърз и заснетите инфрачервени снимки са мощен инструмент за взимане на решения за отстраняване на проблеми.

Анализът на топлинното излъчване на обекти е богат източник на информация за нарушение на цялостта на обектите, овлажняване, прегряване, липса на добър контакт между две повърхности, загуба на топлина и много други дефекти. С помощта на уреди за инфрачервен анализ се извършва ранна диагностика за бъдещи проблеми на сгради, помещения или машини. Чрез термографски анализ се изследва излъчването на обектите в спектралния диапазон 7.5 - 13 µm. Метода е подоходящ за откриване на източници на влага в сградата, местата от където се губи топлина или възможност за късо съединение в електроинсталацията.

Термографските камери записват интензивността на излъчване в инфрачервената област. Това е излъчване, което не се вижда с просто око. Камерата преобразува инфрачервеното излъчване във видими образ и създава снимки. Изображенията са представени в степени на сивото или с различни цветови палитри, което прави по-лесно възприемането на температурната картина. Въпреки че човешкото око може да види радиация от електромагнитния спектър в рамките на 0,4 - 0,7 μm, инфрачервениа спектър варира от 0,9 - 14 μm. Камерите, използвани за на инспекция работят в областта, 8-14 μm.

Фирмата ни е специализирана изцяло върху инспекция на сгради, помещения и оборудване, за съществуващи или потенциални проблеми при експлоатация. Разполагаме с оборудване на водещия производител на уреди за инфрачервен анализ FLIR от САЩ. В състояние сме да открием разлика от 0,05 грaдуса по Целзий в температурата на изследвания обект. В резултат на изследването предоставяме богат снимков материал и писмен доклад за състоянието.

Бързо, без разрушаване и на достъпна цена!

Проверяват ли се новопостроени жилища и сгради?
Новите жилища не са съвършени . След редица IR сканиране на новопостроени сгради не сме видели все още идеалният дом. Дефектите са различни и е добре да знаете до каква степен те могат да са опасни за Вас и Вашето семейство (служители) - нашите камера и влагомер ще определят това. Намерете тези дефекти сега, преди да сте извършили окончателно плащане (последна вноска) или преди да изтече гаранцията на жилището Ви.

Колко време обикновено отнема инфрачервената инспекция?
Средно по размер жилище (100 м²) може да се сканира за около 80 минути. След това ще са необходими приблизително 3 часа, за да се генерира професионален доклад в офиса ни. Тези периоди могат да варират в зависимост от квадратурата и състоянието на дома, който се инспектира и колко снимки са необходими за детектиране на всеки конкретен проблем.

Безопасна ли е инфрачервената термография?
Да. Тя е неинвазивна и не изисква премахване (разрушаване) на материали (тавани, стени, подове и т. н. ) с цел откриване на скрити проблеми. Термографската камера улавя инфрачервеното лъчение без да излъчва никакви вредни лъчи.

Инфрачервената камера работи ли в пълен мрак?
Да, допълнителното осветление не е задължително, когато заснемаме проблем с термографската камера. Инфрачервените камери действат използвайки само топлинното излъчване на телата, което се изразява в различни топлинни подписи в заобикалящата ги среда. Можем да работим в стая с пълен мрак без инфрачервеното обследване да бъде възпрепятствано.

Инфрачервена термография


Термографските снимки позволяват да се определят зоните с намалена топлина, невидими за човешкото око, да се открият проблемите, свързани с повишена топлопроводност, дефекти на топлоизолацията, локализиране на точки на оросяване (свързано с поява на мухъл) и др. Могат да бъдат проверени качеството на монтаж на дограма, на монтаж на изолация на сграда и т.н.

Термографските изследвания на машини, агрегати и отделни техни възли, пещи, енергийни котли в промишлеността, както и на жилищни и обществени сгради в момента на експлоатацията им и след реконструкция позволяват бързо да се откриват възможни потенциални опасности от авария или дефект, както и да се предвидят комплекс от действия за намаляване на топлинните загуби, водещо до намаляване на разходите за отопление.

Термовизията в промишлеността може да се използва за:

Предиктивна поддръжка на електрообору...

Read More

0 comments


Електрическо зареждане на място, VR преживявания и интерактивни експонати са част от най-голямото изложение за тежкотоварни автомобили в България TRUCK EXPO 2020. Четвъртото издание на форума ще се проведе от 11-ти до 13-ти юни и ще бъде с нов, още по-богат формат и с нова локация - територията на Международния панаир.

На него ще се съберат световните лидери в индустрията за търговски превозни средства, за да покажат своите най-нови автомобилни концепции, технологии, бъдещето в дизайна на продуктите и ефективността. В очакване на професионална публика, семейства и фенове на тежките машини ще застанат последните модели на CITROEN, DAF, FORD TRUCKS, ISUZU, IVECO, MAN, MERCEDES-BENZ, OTOKAR, RENAULT NISSAN, RENAULT TRUCKS, PEUGEOT, SCANIA, SSANGYONG, MAHINDRA, MITSUBISHI MOTORS и др. Ще бъдат представени и фирми за сервизно оборудване, резервни части, гуми, масла, финансови инструменти и услуги, вериги бензиностанции, застрахователни компании, които по традиция допълват палитрата от стоки и услуги за сектора, присъстващи на изложението.

TRUCK EXPO 2020 ще събере на едно място световни премиери, технологии и иновации в индустрията, наред с най-новите изследвания и транспортни концепции. Основните акценти на събитието ще паднат върху автоматизацията и свързаността, безопасността, опазването на околната среда, електрическата мобилност и новите концепции за градска мобилност.TRUCK TUNING SHOW отново ще покаже най-новите тенденции в подобренията на двигателите, производителността, емисиите и външния вид на камионите. Стартъп фирми, дигитални компании, доставчици на енергия, на интермодална градска логистика и университети ще представят иновации и разработки в сферата на бъдещата мобилност и логистични услуги. Електрическо зареждане на място, VR преживявания, интерактивни експонати, тестови маршрути и специални формати на събитията също са част от програмата на изложението. Регистрацията за изложбата, която е отворена за специализираната и широката публика, е достъпна ТУК www.truckexpo.eu и осигурява безплатен пропуск за влизане.

https://computerworld.bg/tehavto/2020/01/13/4015555_truck_expo_2020_predstavia_poslednite_inovacii_pri/?fbclid=IwAR36mYJvBnosrkVw8u9QbBpk0cPZlrQKgP90KRd3EgUJ3du2JTLz8v7ZhpM
0 comments


Viasat Technology получи одобрение да предоставя ТОЛ услуги

Viasat Technology вече ще може да доставя данни за GPS позиционирането на превозните средства за отчитане на ТОЛ таксите при преминаване през платените пътни участъци, както и да предоставя ТОЛ услуги на други доставчици на декларирани данни. Това ще стане след като бъде пусната в действие електронната ТОЛ система за събиране на пътни такси на база изминато разстояние.

Предоставянето на тези услуги стана възможно след вписването на Viasat Technology (търговско марка на "ИКОМ" ООД) в два национални регистъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). През август дружеството бе вписано в регистъра на Националните доставчици на услуги (НДУ) за електронно събиране на пътни такси с решение на АПИ, а на 30 декември получи одобрение и за Доставчик на декларирани данни (ДДД).

Вписването на ИКОМ като Доставчик на декларирани данни (ДДД) позволява на дружеството да събира и доставя данни за GPS позиционирането на превозните средства за отчитане на ТОЛ таксите при преминаване през платените пътни участъци със съществуващите GPS устройства на настоящите си клиенти, обясняват от компанията, която разполага с най-големия телематичен развоен център в България и региона.

През март 2020 г. се очаква да заработи официално електронна система за събиране на пътни такси на база изминато разстояние (наричана ТОЛ). Това означава, че пътните превозни средства над 3,5 тона ще заплащат ТОЛ такси при преминаването по платените пътни участъци, допълват от Viasat Technology.

Съгласно предоставената към момента информация от АПИ, заплащането на ТОЛ таксите ще може да се извърши по 3 възможни начина:

1. Чрез GPS устройства. В този случай използващият платената пътна мрежа в България е необходимо да има инсталирано GPS устройство в превозното средство и сключен договор с Доставчик на декларирани данни (ДДД). За да може да предоставя услугата ДДД доставчикът трябва да има сключен договор и с Национален доставчик на услуги (НДУ).

2. Чрез GNSS бордово устройство. При този вариант ТОЛ таксите се отчитат чрез GNSS базирано бордово устройство, инсталирано в автомобила. Последното генерира данни за ТОЛ (тол декларации), необходими за изчисляване на дължимите такси. Данните се обработват от НДУ.

3. Чрез маршрутна карта. Тази карта ще може да се закупи от каналите за продажба на електронна винетка на АПИ, като ползвателят или собственикът задава началната и крайна точка на маршрута, до четири междинни точки по избрания маршрут, заедно с техническите характеристики на превозното средство - регистрационен номер, националност на пътното превозно средство, категория на пътното превозно средство, емисионен клас и брой оси. Закупената маршрутна карта ще дава право за еднократно преминаване по избрания маршрут. Валидността на маршрутната карта е 24 часа от момента на активирането й. Последната може да бъде закупена до 7 дни по-рано от регистрирани потребители или до два дни предварително от нерегистрирани потребители.

Viasat Technology предоставя услуги на хиляди клиенти, като общият брой на оборудваните превозни средства надхвърля 40 000. Компанията постига значителен растеж в международен аспект, осъществявайки бизнес дейности не само в България, а и в Сърбия, Македония и Холандия.

Преди две години ИКОМ стана част от италианската компания Viasat Group, като през 2019 г. сериозно разшири бизнеса си. Компанията разшири капацитета на производствената си линия в Пловдив и през 2019 година произведе над 50 000 GPS устройства за българския, италиански и испанския пазар. "За сравнение през 2018 година броят на произведените устройства е над 10 000. Новите производствени мощности позволяват да се произвеждат 360 000 броя GPS устройства годишно", обясняват от компанията.

Разширена е и палитрата на произвежданите GPS устройства с 3 нови модела - SlimBox, Tracker BU и Tracker STSB. Проследяващото устройство SlimBox с GPS и GPRS свързаност се използва за застрахователна телематика, реално-временно проследяване и контрол на транспортни средства. По-базова функционалност притежава Tracker STSB, което е разработено като икономически ефективно решение за реално-временно проследяване и контрол на транспортни средства с многофункционалния софтуер SmartTracker.

Третият нов модел Tracker BU e многофункционален GPS/GPRS модул, който позволява четене на данни от бордови компютър в автомобила чрез връзка към CAN шината на колата. Връзката към CAN шината на автомобила се осъществява жично или безконтактно, посредством специализиран електронен модул VTClip. По този начин Tracker BU не оказва никакво влияние на комуникацията между електронните модули в автомобила, допълват специалистите на Viasat Technology.

Освен нови продукти, компанията спечели и 4 нови поръчки за реализиране на интелигент...

Read More

0 comments
Телетек Електроникс, доказана българска компания в сферата на сигнално-охранителната и пожароизвестителната техника, произвежда широка гама от собствени разработки, подходящи за всички видове сгради. Категориите продукти на дружеството включват алармени системи, пожароизвестителни системи, модули за комуникация, мониторинг и софтуер. „За изграждане на безжични системи за охрана на домове, малки офиси и търговски обекти предлагаме безжичен алармен контролен панел с външно захранване Bravo. Съвременното решение дава възможност на потребителите за дистанционно управление чрез приложение за смарт телефони MobileTTE“, информираха за Инженер.bg от Телетек Електроникс.Към алармен контролен панел Bravo могат да се обучат до 16 безжични детектора от серията Bravo (PIR, MC, FL и FD), като всеки детектор представлява една зона за охрана. Безжичното устройство с външно захранване е разработено за лесна инсталация, поддръжка и работа, предоставяйки на потребителите два режима на охрана – пълна и частична. Като допълнение, системата може лесно да се управлява чрез дистанционен достъп посредством мобилното приложение MobileTTE за смарт телефони.

Функционални характеристики на алармен контролен панел Bravo:

 - Бърз и лесен монтаж на мястото на инсталация;
 - Тампер-ключ за самоохрана на кутията;
 - Джъмпер за възстановяване на фабричните настройки (reset);
 - LED индикация за състоянието на зоните и статуса на системата;
 - 16 зони;
 - 8 дистанционни управления;
 - 1 вградена сирена и 1 за външен монтаж;
 - Памет за 300 събития;
 - 2 слота за монтаж на комуникационни модули.Панелът Bravo е сертифициран съгласно изискванията на международния стандарт EN50131, Grade 2. За техническото решение Телетек Електроникс предлага специализиран софтуер за програмиране на алармени и пожароизвестителни панели ProsTE. „Операторите могат също да се възползват и от специализирания потребителски интерфейс за управление и програмиране на алармени панели AjaxWEB. Единственото изискване за работа с него е необходимостта от монтиране на Bravo GPRS/LAN към конфигурацията на панела“, коментираха от българската компания.

Аларменият панел Bravo може да бъде закупен като единичен продукт, като е достъпен също и в комплект с набор безжични устройства, подготвени за директен монтаж на мястото на инсталация без необходимост от допълнителни настройки и програмиране. Охранителната система е съвместима с широк набор от продукти от серията Bravo, сред които инфрачервени детектори за движение, комбинирани PIR и MW детектори, безжични сирени, различни типове комуникационен модули и мн.др.Повече информация за Телетек Електроникс АД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК!

https://www.xn--e1aabhzcw.bg/elektrotehnika/reviews/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B6%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB-bravo-%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%81
0 comments
С настъпването на 2020 г., ние от Инженер.bg смело продължаваме да запознаваме нашите читатели с най-любопитното от света на инженерните науки. Предстои ни десетилетие, за което с основание имаме сериозни очаквания в технологичен аспект. Защото технологичното развитие ни доказа, че, ако за всеки предходен период сме смятали новаторската мисъл в определена насока за достигнала своя връх, то следващият идва с пълна сила, за да преобърне представите ни за изобретателските възможности. Именно това ще ни покаже изложението за иновации Consumer Electronic Show (CES) 2020, което ще се проведе в Лас Вегас от 7 до 10 януари т.г. За малка част от решенията, които ще предложи на своите посетители форумът, ще разберете от днешната история.Безопасност на пътя

Технология, отличена с награда от изложението, е Transparent Hood, разработена от компанията Continental, която ще спомогне за намаляването на пътните инциденти и безопасното паркиране. Иновацията позволява на водачите да имат видимост в ниската част пред превозното средство. Continental създава продукта, използвайки камерите от друго свое решение – системата Surround View. Новата технология е усъвършенствана с алгоритъм, който обработва изображенията.

По време на техническото изложение Continental ще презентира и своя транспортен хъб за умни градове (Smart City Mobility and Transportation Hub for Safer and Smarter Cities). Иновацията включва две кръстовища, намиращи се в Auburn Hills, Мичиган, САЩ, които са снабдени със сензори. Интелигентен софтуер се грижи за това водачите да бъдат уведомени за неправилно движещи се по пътя превозни средства, а освен това индикира за препятствия по пътя, наближаващи пешеходци и други превозни средства.Технологии за „носене“

Снабдените с операционна система Android, камера и високоговорител, смарт очилата Norm Glasses са поредният умен аксесоар, използващ технологията за добавена реалност (AR), който ще бъде представен на CES 2020. Очилата разпознават гласови команди, подпомагат хората с нарушено зрение, изпълняват функциите на телефон, като за да отговорите на обаждане, е нужно само да кимнете с глава.Същият продукт ще демонстрира и Bosch. Очилата Light Drive имат способността да разширяват зрителното поле на потребителя. В тях са вградени MEMS огледала и оптични елементи. Информацията от вашия смартфон или смарт часовник се проектира пред погледа на носещия очилата и е видима само за него.Samsung – един от ярките изложители

С изявено присъствие на CES 2020 ще бъде корейският технологичен лидер Samsung, който ще очарова посетителите с разнообразните си решения. Този път те са успешно реализирани „опити“ на C-Lab Inside и C-Lab Outside – програми на глобалната компания.

Искало ли ви се е да можете да управлявате устройствата в дома си, без да се налага да ставате от дивана например? Ако отговорът е „Да“, то със сигурност ще бъдете приятно изненадани от технологията „Vtouch“, която улавя движението на очите и пръстите ви. Това е възможно благодарение на компютърното зрение и технологията за т.нар. „задълбочено учене“. А в допълнение на това, иновативното решение предпазва устройствата и от замърсяване.Необходимата за организма ни слънчева енергия вече ще можем да си набавяме, след като монтираме осветителното устройство „SunnySide“, тъй като то има способността да копира целия слънчев спектър, но без негативни ефекти върху здравето ни.

Сред иновациите, които ще направят своя дебют на изложението, е клавиатурата „SelfieType“, дело на C-Lab Inside. За да я използвате, е необходимо само да насочите предната камера на смартфона или таблета си и клавишите ще се появят на повърхността, а задачата на камерата е да проследява пръстите ви.Пица за всеки

Няма как да пропуснем и приятните изненади, които са предвидени за присъстващите на CES 2020. Робот, създаден от американската компания Picnic, ще влезе в ролята на майстор-готвач и ще приготвя пици. Умното устройство използва облачна технология, изкуствен интелект и може да прави до 300 пици на час.Инженер.bg развива дългогодишно сътрудничество с [url=https://борса.bg/in-brief/bosch-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D...

Read More

0 comments


По време на последното си заседание за 2019 г. Министерският съвет (МС) взе решения във връзка с добивни концесии (27 декември), съобщиха от пресцентъра на институцията. 14 компании ще инвестират над 1,6 млн. лв. в проучвателни дейности за пясъци и чакъли, строителни материали, метални полезни изкопаеми, индустриални минерали, неметални полезни изкопаеми и скалооблицовъчни материали. По време на заседанието бяха прекратени концесионните договори на 7 компании, развиващи дейност в добива на строителни материали, кварцови пясъци и варовици.

Най-малко 301 хил. лв. трябва да бъдат вложени от Горубсо-Мадан в  търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Петровица-запад", разположена в общините Мадан и Златоград. Разрешението се предоставя за срок от 3 г. За същия концесионен срок Асарел-инвестмънт ще търси и проучва метални полезни изкопаеми в площ "Извор", влагайки 505 хил. лв. в проучвателните дейности.

Над 402 хил. лв. ще инвестира Агрострой 07, за да обезпечи добивната дейност и необходимите предпроизводствени инвестиции за пясъци и чакъли от участъците "Дрянка-запад" и "Дрянка-център". Очаква се концесионните плащания за целия срок на договора (35 г.) да надхвърлят 1 млн. лв. По закон 50% от тях постъпват в бюджета на общината по местонахождение на концесионната площ, в случая това е община Първомай.

http://industryinfo.bg/article/25677-14-kompanii-investirat-nad-1-6-mln--lv--v-prouchvatelni-deynosti
0 comments


Асарел инвестмънт получи разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Извор", по време на последното за 2019 г. заседание на Министерски съвет, съобщиха от пресцентъра на институцията. Компанията трябва да вложи най-малко 505 хил. лв. в проучвателните дейности.

Асарел инвестмънт е дъщерно дружество на Асарел-Медет. Дружеството получи разрешение да развива дейността си в площ "Извор" за срок от 3 г. Тя е разположена на територията на общините Созопол, Камено и Бургас.

http://industryinfo.bg/article/25671-ms-razreshi-na-asarel-medet-da-prouchva-plosht--izvor-
0 comments
Устройствата за интелигентен дом, използващи новия стандарт, ще бъдат пуснати на пазара през 2021 г.През последните няколко години въвеждането на умни устройства в нашите домове се превърна в благодат за удобството и забавлението на потребителите. Всички те обаче работят на различни платформи за управление и технологичните гиганти решиха да променят това.

Amazon, Apple, Google и Zigbee Alliance обявиха нова работна група - Project Connected Home over Internet Protocol (IP), за разработване и насърчаване на приемането на нов стандарт за безплатни връзки за повишаване на съвместимостта между умни домашни устройства.

Бъдещите устройства за умен дом ще могат да работят безпроблемно независимо от мобилните платформи благодарение на стандарт с отворен код, който технологичните гиганти разработват.

„Проектът е изграден около споделено убеждение, че устройствата за интелигентен дома трябва да бъдат сигурни, надеждни и безпроблемни за използване“, става ясно от съобщението за новия проект.

Проектът Connected Home over IP ще използва разработки от съществуващи системи като Alex Smart Home на Amazon, HomeKit на Apple, Weave на Google, Samsung SmartThings и моделите данни Dotdot на Zigbee Alliance.

Новият стандарт ще работи заедно с текущите системи за свързване (Wi-Fi и Bluetooth) и ще се базира на IP. Това ще даде възможност за комуникация през умни домашни устройства, мобилни приложения и облачни услуги.

Проектна спецификация ще бъде представена в края на 2020 г., така че е вероятно устройствата за интелигентен дом, използващи новия стандарт, да бъдат пуснати на пазара през 2021 г.

https://www.economic.bg/bg/news/12/amazon-apple-google-se-obednyavat-v-nov-proekt-za-po-umni-domove.html
0 comments
Pages: [1] 2 3 ... 20