Members
Stats
  • Total Posts: 755
  • Total Topics: 754
  • Online Today: 93
  • Online Ever: 221
  • (December 01, 2019, 04:54:10 AM)
Users Online
Users: 0
Guests: 2
Total: 2

Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
IoT Новини / Уникалната Швейцария с 3D топография
« Last post by Dimitar on December 11, 2019, 12:27:18 PM »


Петък, 22 Ноември 2019
Швейцария е уникална. Преди година пак тя беше тема на вниманието на Геомедия заради 180-ата годишнина от създаването на швейцарския кадастър. Днес 8-милионната държава е единствената страна в света, чиито управници са направили така, че кадастърът и картите да са напълно дигитализирани и не само това, а вече има национален 3D топографски модел, създаден на обектно-ориентирана база данни. Тъй като потребителите все повече откриват предимствата на новостите. Според работещите в Swisstopo, допълнителното трето измерение не създава допълнителни разходи, а само допълнителни ползи.

На швейцарската федерална служба по топография Swisstopo бяха необходими десет години, за да изгради обектно-ориентирана топографска база данни в 3D, като последните обекти са завършени през 2019 г. В момента цялата информация в Swisstopo е триизмерна, разказва пред GIM Андре Стрелен, ръководител на топографията в Swisstopo. Трудностите и разходите, свързани с новата инфраструктура, не се дължат на третото измерение, обясняват той. „Нямаше конкретна работа по създаване на 3D. Тъй като вече използвахме фотограметрия, имахме данни за третото измерение, но не го бяхме ползвали. Основните усилия бяха свързани с преминаването от система, базирана на картография, към система, базирана на топография, пояснява той.

Swisstopo събира на едно място няколко многомащабни бази данни в един топографски модел на ландшафта с висока разделителна способност, включващ над 25 милиона уникално реферирани обекти. Тази независима от мащабите база данни се поддържа чрез организирани производствени процеси, базирани на правила, за да се приложат най-високите нива на качество и ефективност на данните. „Основното предизвикателство за нас през последните години беше дегенерализацията“, пояснява Стрелен. „Цялото картографско обобщение трябваше да бъде преодоляно и чертите на обектите трябваше да бъдат картографирани, както изглеждат в действителност. Вече имаме всичко в детайлност, за да си позволим генерирането на карти 1: 5000”, казва още Стрелен. Всички продукти на Swisstopo  в момента се извличат от този единствен топографски модел на ландшафта (TLM) и съответно и 100% модел на терена.

Проверка
Всяка година една трета от Швейцария е обект на дистанционно наблюдение чрез фотограметрия. Swisstopo използва Lidar. Безпилотните летателни апарати и спътници се използват за допълнително актуализиране на информация в районите, над които не са извършени полети през същата година. Нищо вече не се измерва по земята. Може да се наложи единствено ако хората, които обработват фотограметричните данни, имат някаква конкретна поръчка. Тогава на място се проверява моделът.

Бързо обновяване
Основното предизвикателство в момента пред Swisstopo е процесът на актуализиране да се съкрати. Всяка година официално се пуска нова версия на общата топографска база данни, а някои части дори се актуализират по-често. Това не означава, че има нова версия на всеки отделен продукт с тази честота, въпреки че всички приемат, че данните в цифровите карти са актуални и верни.

Ползи
Уебсайтът на Swisstopo има повече от 30 000 уникални посетители на ден, за достъп до топографската база данни, ортофото, данни за терена и геоложка информация. Всички регистрирани географски данни от други правителствени организации също се публикуват в националния портал за геодезически данни, координиран от Swisstopo. Освен това Swisstopo участва в много проекти. За Федералната служба по околна среда например те наблюдават ледниците или развитието на растителността в райони, пострадали от горски пожари.

Гражданите могат да преглеждат данните безплатно, докато частният сектор трябва да плаща. Swisstopo иска да генерира възвращаемост от около 27% годишно от публичните инвестиции в поддръжката. Затова данните са лицензирани за фирмите.

В Швейцария въпросът „Защо не използвате Google Maps?“ не е рядкост. Отговорът обаче е, че не само работа на Swisstopo e по-прецизна, но и че не е свързана с търговски или политически интереси, като другата компания. „Не е като търсене в Google, при което получавате различни резултати в зависимост от това какъв хардуер използвате или местоположението си, или часа на търсене“, коментира шефът на Swisstopo.

Преди около 15 години, преди да започне да създава модела, Swisstopo направи анкета с хората, поставяйки въпроса „Какво ви трябва в 3D?“ Тя не проработи, но днес всички са доволни да го ползват . Архитектите могат да интегрират 3D данни със своите BIM данни, инженерите пътищари могат директно да включват данните за наклоните в своите изчисления, приложенията за Smart city се от 3D и прочее. Финансовите ползи са огромни. Например Швейцария иска да спре да ползва ядрената енергия до 2050 г., така че министерството на енергетиката трябва да стимулира използването на слънчевата енергия. В тази връзка Swisstopo ще направи „соларен кадастър“ въз основа 3D данните за покривите. Това ще даде възможност хората да видят дали си струва да се инвестира в соларни панели в конкретната ситуация.

Ръст
Съществуващата ИТ инфраструктура през 2008 г. е недостатъчна за оптимално споделяне на ползите от всички налични данни и услуги. Днес приблизително 80TB данни, които се обменят с около 13 милиона клиенти на месец, ползването на облачните технологии се оказаха правилния избор. Възможността за мащабиране вертикално и хоризонтално в рамките на минути доведе до ръст в използването на модела с цели 50% през последните 10 години, като същевременно намали разходите за прехвърляне на данни. Възможността на облака да съхранява и разпространява данни позволи създаването на адекватни продукти.

Следваща стъпка
По темата за времето следващата стъпка е 4D. За всеки обект в базата данни се знае кога е възникнал и кога е бил въведен в базата данни на Swisstopo. 4D не е голяма изненада, но национална картографска агенция обмисля „ерата след картите“. Swisstopo започва проект за по-добро разбиране географска информация. Според Стрелен, картите губят ролята си на предавател на географска информация, а днешните млади хора използват GPS базирана информация за локализация и искат да виждат реалистични изображения. Затова Swisstopo ще инвестира в добавената реалност, така че хората, които използват смартфон или друго устройство, ще виждат на екрана си само изображения от реалния свят, заедно с данните, от които се нуждаят за конкретна задача.

Работата на Swisstopo може да се види на map.geo.admin.ch

Повече за кадастъра в Швейцария в интервюто с Даниел Щьодлер от Swisstopo: https://www.geomedia.bg/geodezia/item/6970-inzhenerat-daniel-shtyodler-nuzhen-e-edinen-standart-za-kadastralnite-danni

http://www.geomedia.bg/geodezia/item/7791-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%81-3d-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
2


Услугите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) са достъпни в почти всяко населено място.

Издаването на имотни скици – справки за поземлени имоти и схеми на самостоятелни обекти може да стане на поне 1180 гишета в цялата страна, съобщават от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Такъв документ може да се получите във всяка от 28-те служби по геодезия, картография и кадастър, разположени в областните градове на страната.

Нотариусите също имат право да изваждат скици от Кадастрално-административната информационна система на АГКК. До момента 665 нотариуса в страната са регистрирани в поддържания от агенцията регистър на оправомощените лица с право да издават документи. Изваждането на самата скица се прави по електронен път . Всеки ден в страната нотариуси заявяват и получават по електронен път между 15 и 20 имотни скици.

В поне 116 общини в България също могат да бъдат издадени скици, като тази услуга се осигурява на гражданите от 287 техни служители. Тези служители имат право да издадат документа на хартия и да го подпечатат с мокър печат на АГКК.

В общинските служби по земеделие също могат да се получат такива документи от специално упълномощени за целта служители.

Промените в ЗКИР и наредбите към него дадоха възможност и на всички геодезисти, които желаят, да издават имотна скица. Те също имат право на достъп до Кадастрално-административната информационна система на АГКК. Към момента 61 лица, придобили правоспособност имат право да извършват административно обслужване с кадастрална информация. Геодезистите могат да разпечатват имотната скица на хартия и да я подпечатват с печата на агенцията.

Code: [Select]
https://fermera.bg/бизнес/item/27926-skitzi-na-imoti-veche-mozhe-da-se-vadyat-na-1180-gisheta-v-tzyalata-strana
3
Продуктите от обширното портфолио на немската компания ACS-Control-System представляват надеждни решения за приложения, свързани с измерване и автоматизация на процеси. „Новият електромагнитен разходомер Flowcont Magsmall (б.ред. този тип прибори са познати още като магнитно-индуктивни разходомери) е интуитивно, икономично и мултифункционално решение за измерване на дебит и температура“, съобщиха за Инженер.bg от фирма АС-ДС, официален представител на ACS у нас.„Електромагнитните разходомери Flowcont Magsmall извършват бърза проверка на тръбопроводна конфигурация, което представлява отлична антидетонационна функция. Устройствата лесно могат да бъдат конфигурирани, дори в труднодостъпни места, чрез надеждна Bluetooth връзка, което пести време и средства“, допълниха от АС-ДС. Интуитивното приложение SmartBlue премахва необходимостта от използването на ръководство и осигурява лесен достъп до разходомерите през целия им жизнен цикъл. Директният мониторинг на процеса на място се осъществява чрез голям, удобен за потребителя дисплей, върху който се визуализират всички текущи процеси на измерване. „Това са устройства от тип plug-and-play с IO-Link, което допринася за гъвкавото им интегриране във всички Fieldbus системи. Flowcont Magsmall представляват многофункционални устройства за едновременно измерване на дебит и температура, поради което са необходими по-малко точки на измерване“, поясниха от утвърдената българска търговска и инженерингова фирма.

Разходомерите са много ефективни при измерване в тесни пространства, във вид на т.нар. скидове, при които сензорът и трансмитерът са в общ корпус. Използваният принцип на двупосочно измерване практически не зависи от налягането, плътността, температурата и вискозитета на флуида. Flowcont Magsmall могат ефективно да бъдат използвани за измерване дебита на електропроводими течности в много спомагателни циркулационни контури във всички отрасли на индустрията.Технически характеристики на електромагнитен разходомер Flowcont Magsmall:

 - Безжичен дистанционен достъп чрез приложението Bluetooth SmartBlue;

 - IO-Link и различни I/O точки за всички номинални диаметри;

 - 1.4” TFT цветен дисплей с подсветка;

 - Висока устойчивост на удари и вибрации;

 - Степен на защита: IP65/67;

 - Откриване на празни тръби.

Flowcont Magsmall е рентабилен електромагнитен разходомер за различни приложения във вторични тръбопроводи, разработен за електропроводими флуиди. „Потребителите, сред които крайни клиенти, производители на скидове и оборудване, както и системните интегратори ценят Picomag заради гъвкавите възможности за монтаж. Освен това ориентираната към бъдещето интуитивна работа посредством приложението SmartBlue за смартфон или таблет с активирана Bluetooth връзка гарантира бързо, сигурно и лесно въвеждане в експлоатация“, поясниха в заключение от АС-ДС.

Повече информация за АС-ДС ООД, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и активни промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК!

Code: [Select]
https://www.инженер.bg/kip/news/ас-дс-eлектромагнитен-разходомер-flowcont-magsmall-acs-control-system-умен-интуитивен-многофункционален
4
IoT Новини / Дроневолюция
« Last post by Dimitar on December 09, 2019, 11:16:54 AM »
Две български компании са готови да пробият на международните пазари с иновативни решенияДроновете вече са само средство в развитието на технологии, които предлагат бизнес предимство и дълбочинен анализ, основан на иновациите.

Малко след като дроновете станаха част от обичайния живот и бизнес, настъпи време за еволюция, която изисква технологични комбинации от хардуер и софтуер, които да посрещат нуждите на потребителите с една крачка напред. Американският експерт в сферата Колин Сноу пише, че очаква все повече икономически сектори да се възползват от възможностите им, и по-бавен, но стабилен ръст на компаниите в сектора.

Жулиета Димитрова, изпълнителен директор на Pro Drone Sys, и Йордан Мераков, изпълнителен директор на Power Drone, не са нови лица в сферата. Те еволюират с разработки в областта на роботиката и аналитичната дейност в традиционни и стратегически сектори като селско стопанство, геодезия и минно дело, застраховане, пренос на електроенергия.„Намираме решения на проблеми, на които до момента няма разрешение“, казва Жулиета. Тя обяснява, че поради липсата на вярна във времето и прецизна информация за видовете почва и за индивидуалното състояние на растенията, се използват много торове в земеделието. Чрез техните дрон системи се доставя тази липсваща информация, превръща се в дигитална технологична карта и се преразпределя и намалява  количеството на торове с до 30%, а добивите в зърнопроизводството нарастват с до 40%. Чрез патентованата от компанията демпферна система на дрона, се достига геодезически точност до 2 см, налична в почти реално време, което повишава ефективността на работата на геодезистите до 20 пъти в лесно достъпни и до 50 пъти в пресечени терени.

Power Drone е проект, свързан с анализа на данни от автоматизираната техническа инспекция на електропроводи с дронове. Специална софтуерна платформа за обработка на данните дава възможност за бърза реакция, превенция и избягване на аварийни ситуации при аварии и за планиране на по-голяма ефективност. „Нашите услуги са насочени към решаване на проблема с ежегодните технически инспекции на мрежата на електроразпределителните предприятия (ЕРП). Използваме дронове за събиране на висококачествени изображения и обработваме информацията с алгоритми за изкуствен интелект за разпознаване на изображенията. По този начин идентифицираме проблемните и слаби места по мрежата, независимо от терена, и ги предоставяме в дигитализиран и лесен за обработка вид“, пояснява Мераков.

И двата проекта стартират със собствена инвестиция, като Жулиета и Йордан разчитат много на предишния си опит и на сътрудничеството си със специалисти в различни области, много различни от ИТ сферата и въздухоплаването. Жулиета разказва, че три години е работила с конструктори, програмисти, агрономи, геодезисти и различни изследователи от Аграрен университет Пловдив, БАН и Тракийски университет, използвали са технологии на НАСА и собствени разработки за машините.

Power Drone работи с български разработчици на софтуерни и дрон технологии, които могат да предложат интересни решения, съобразно специфичните нужди на проекта. "Дронът е само средство, с което събираме данни, и имаме пълната свобода да подбираме най-подходящото летателно средство съобразно работата ни".

Интересен факт е, че и двете компании са създадени с лични средства, за да решат конкретен проблем, което е изключение в тази ниша. „Започнахме преди 4 години и постепенно изпълнихме пилотни проекти с трите ЕРП в страната. Резултатът от това е, че към днешна вече имаме валидиран бизнес кейс и изпълняваме нови проекти“, казва Йордан. Той разчита и на външно финансиране от бизнес ангели и инвестиционни фондове.Основното предимство и на двете фирми е възможността да добиват и анализират информация „навременно и на достъпна цена в големи мащаби“, както казва Жулиет. Йордан допълва, че основната разлика между Power Drone и основните им  конкуренти е начинът на събиране на данни и последващата им обработка, така че да се идентифицират фини технически проблеми, които предизвикват аварийни ситуации. Той разказва, че при два от инспектираните електропроводи близо до София са успели да помогнат за 7-кратното намаление на непланираните изключвания.

И двата проекта са излезли от крехката възраст на стартъпите и са преминали през фазата „образоване“ на потребителите. Според Жулиета демонстрациите, пилотните проекти, работата  с университети и публикациите са дали резултат, „но само находчивите и бизнес ориентираните търсят иновацията“. Признанието идва и с присъединяването към оперативния център на John Deere - онлайн базирана платформа за прецизно земеделие. „В крайна сметка иновативните решения трябва да имат и икономическа обосновка и да предлагат по-ниски оперативни разходи на клиента. Ако преди 5 години  ЕРП дружествата гледаха с недоверие на дрон инспекции на електропроводите, днес някои клиенти сами търсят подобна услуга“, казва и Йордан.

И двете компании се стремят да излязат на международния пазар със системи, които са една крачка по-напред в дроневолюцията. Йордан посочва използването на алгоритми за изкуствени интелект и невронни мрежи като предпоставки за усъвършенстването на аналитичната софтуерна платформа и за разработването на решения за автономни дрон инспекции без операторска намеса. Drone Power ще изпробва нововъведенията в предстоящите проекти в Румъния и Северна Македония. „Електрическите мрежи и елементи са доста сходни навсякъде по света, затова е сравнително лесно да адаптираме продукта към всеки нов пазар и съгласно специфичните потребности“, казва  той.

За Жулиета следващата цел е достъпването на международните пазари, като основен фокус са Европа, Австралия, Северна Америка. Тя завършва с увереността, че и двете фирми имат място в дроневолюцията, защото „проблемите, които решаваме, са световни, а нашето решение е лесно, бързо и на достъпна цена“.

Code: [Select]
https://www.economic.bg/bg/news/12/dronevolyutsiya.html
5
IoT Новини / PowerDrone Ltd.
« Last post by Dimitar on December 08, 2019, 10:23:17 AM »
Пауър Дрон ООД разработва софтуер за автоматизиран анализ на данни от техническа инспекция на електропроводи и друга енергийна инфраструктура на основата на заснемане с дрон. Използват се алгоритми, базирани на изкуствен интелект, машинно обучение и автоматично разпознаване на изображения. Основните приложения са: за регулярна инспекция, спешна инспекция при авария и оценка и картографиране на инфраструктурата.

<a href="https://www.youtube.com/v/gnC020lI1E4" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/gnC020lI1E4</a>

WHAT WE DO

Detailed vision for critical decisions
Our custom-built drones take high-resolution images and video of all kinds of energy infrastructure. We empower utilities to improve their grid asset management by collecting quality data and analyzing it with cutting-edge software.

Faster Problem Recognition
Infrastructure inspections are crucial and challenging for utilities. Employees are often limited when it comes to fast reaction, heights or risky terrains. Traditional examination methods such as on-foot patrols, helicopters or industrial climbers are costly, time-consuming and often produce data of insufficient quality. Using Power Drone for asset inspection saves operational and maintenance expenses, minimizes equipment failure, prevents safety issues and ultimately improves service quality.

Detecting current and potential issues
We fly both quad-copter and fixed-wing systems in order to optimally meet utilities’ requirements and expectations.CAPABILITIES

Empowering effective and precise inspections
We perform aerial inspections to collect the type of data that is most needed to meet the specific client’s need – our drones can be equipped with either high resolution or thermographic cameras, sensor detection equipment, lidar scanners or geiger counters.

APPLICATIONS

Regular examination of energy assets


Emergency malfunction detection


Evaluation and mapping of grid assets


BENEFITS
A New Level of Energy Inspections

Effective maintenance
Efficiency is the cornerstone of our operation. Our drones make a series of high-quality areal pictures from different angles ready to be fed into utilities’ GIS systems. We enable utilities to perform more accurate current and predictive energy assets assessment, minimizing maintenance costs and service disruptions.

Faster restoration of electricity service
Power Drone’ technology reduces significantly the time to identify the fault and restore power in case of outages compared to traditional methods. It is less affected by difficult terrains, employee availability or night conditions. Utilities can clearly see the problem via our HD video / thermo-cameras, pinpoint its location using GPS and start working on the resolution.

Significant cost reduction
Power Drone reduces utilities’ OPEX by minimizing the number of site visits by trained professionals and covering hundreds of meters in each flight. Compared to conventional methods our inspections are at least two times faster and more cost-effective, leading to minimum 25-30 % reduction of OPEX expenses for assets monitoring.

Improved assets management
Better observation and timely repairs of critical areas are crucial for long-term asset management. By significantly improving the quality of inspections we make sure that utilities have all the information they need to manage and operate a working energy infrastructure.

Eliminating inspection hazards
Safety first. Power Drone inspections enable the exploration of dangerous heights, high-voltage areas and hard-to-reach locations without putting employees at risk.

SERVICES
Detecting current and potential issues
We fly both quad-copter and fixed-wing systems in order to optimally meet utilities’ requirements and expectations.

GPS mapping
Provides utilities with the GPS enabled photos ready to be integrated in their GIS system.

3D surface modeling
Displays the power lines over a 3D model of the area which allows pole elevation tracking.

3D vegetation analyses
Shows 360° up-to-date and precise environment around the power lines to identify dangerous vegetation and prevent power outages.

Multiple angle photos
Creates a dossier containing detailed photos from different angles for each inspected pole, enabling better problem recognition.

Thermo-camera observation
Captures the invisible to the naked eye power leakages thus preventing loss of energy.

Illegal structures detection
Detects out-of-regulation buildings within the power line servitude, prevents security issues and hampered access to the grid.

EXPERTISE
About Us
Power Drone is a company part of the BICA family and has successfully executed projects with several utilities in Bulgaria. We leverage BICA's extensive energy sector understanding to deliver best-in-class aerial energy infrastructure inspections. Our combined expertise allows us to provide high-quality, tailor-made solutions that give tangible benefits to utilities.

CONTACTS
Get in touch for a test flight mission
A: 20 Zlaten Rog Str., fl.4, office 5
Sofia, Bulgaria

E: testflight@power-drone.com

T: +359 2 9627165

Code: [Select]
http://www.power-drone.com/
6


Мусала Софт e "Национален победител" в Европейските бизнес награди 2019 (European Business Awards) и получи приза за най-добра компания в България в категорията "Социална отговорност и екологично съзнание" (Social Responsibility and Environmental Awareness).

Компанията представи страната на заключителния кръг на Европейските бизнес награди, който се проведе на 3 и 4 декември във Варшава (Пол). Тя беше избрана за "Национален победител" от независимо жури с членове бизнес лидери, политици и представители на научните среди в Европа.

"Тази награда е признание за постиженията ни в създаването на градивна, устойчива култура на лично и корпоративно равнище и на стремежа ни да мислим и действаме глобално, визионерски, в перспектива", коментира Елена Маринова, президент на Мусала Софт.

Златният медал беше получен от Ивайло Къцарков, директор "Човешки ресурси", по време на церемонията във Варшава. "Отличието е признание за колегите ни, които, освен че създават страхотен софтуер, чрез инициативите на компанията се ангажират и с каузи, полезни за обществото, образованието и околната среда", отбеляза той.

Европейските бизнес награди се провеждат за 12-а поредна година и основната им цел е да подпомагат развитието на силни и успешни бизнес общества из цяла Европа. Тази година в тях бяха разгледани кандидатурите на над 120 хил. компании от 33 държави.

"Мусала Софт е доказан лидер в своята област. Да бъдеш избран за "Национален победител" означава, че си показал сериозна иновация и вдъхновяваща корпоративна култура, което те нарежда сред най-добрите компании в Европа", отбеляза Ейдриън Трип, изпълнителен директор на Европейските бизнес награди.

https://computerworld.bg/it_liders/2019/12/06/4002241_musala_soft_s_otlichie_ot_evropeiskite_biznes_nagradi/
7
Наградите за 15-и път раздаде Фондация „Приложни изследвания и комуникации“За 15-и път Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ награди най-иновативните предприятия за годината. В тазгодишното издание на конкурса “Иновативно предприятие на годината” има получени над 100 кандидатури от различни сектори, от които бяха излъчени 21 номинации.

Ето и какви награди връчи журито:

За „Иновация за пазарно лидерство“ почетна статуетка и грамота получава Ултрафлекс Корпорейшън ООД.

Ултрафлекс Корпорейшън ООД е разработила новаторска система за индукционно нагряване, приложима във всички сектори, свързани с термообработката на материали - индустриалната, бижутерската, лабораторната, зъботехническата и медицинската електроника. Тя се състои от отделни модули, позволяващи паралелно нагряване на различни материали съобразно различни параметри. Дава възможност и за допълнително добавяне на модули при необходимост от повече мощност. Има реализирани продажби в САЩ, Канада, Турция и Индия.

В областта  „Зелена иновация“ за 2019 г. с почетна грамота и статуетка се отличава Интернешънъл Пауър Съплай АД.

Интернешънъл Пауър Съплай АД създава автономна хибридна токозахранваща система за управление на добита електроенергия от възобновяеми източници. Тя е първата в света с приложен модулен принцип в захранването. Дава възможност работата на повреден модул да бъде поета от останалите. Позволява съхраняване на излишната енергия в акумулаторни батерии за по-нататъшно използване. Експлоатира се на 7-те континента, в над 60 държави, в рамките на 1500 инсталации, в т.ч. в райони без достъп до електропреносна мрежа или ненадеждна такава.

В категорията „Социална иновация” за 2019 г. с почетна грамота се награждава Найкомс ЕООД.

Найкомс ЕООД (https://www.naicoms.com) е създател на система от хардуерни и софтуерни продукти и услуги в областта на телемедицината – станция за телемедицина; програма за онлайн аудио-видео консултация между лекар и пациент; куфарче с безжични диагностични устройства с възможност за автоматично съхраняване, прехвърляне и споделяне на данните и други. Станцията се използва в 30 болници - в общини в областите Русе и Сливен, в „Пирогов“ и „Св. Анна“, и други.

За „Иновативно новостартирало предприятие“ за 2019 г. с почетна грамота се отличава Пауър Дрон ООД.

Пауър Дрон ООД разработва софтуер за автоматизиран анализ на данни от техническа инспекция на електропроводи и друга енергийна инфраструктура на основата на заснемане с дрон. Използват се алгоритми, базирани на изкуствен интелект, машинно обучение и автоматично разпознаване на изображения. Основните приложения са: за регулярна инспекция, спешна инспекция при авария и оценка и картографиране на инфраструктурата.

За „Качество на живот“ за 2019 г. с почетна грамота се награждава ПроВиотик АД.

ПроВиотик АД създава лиофилизиран пробиотик на основата на щам Lactobacillus bulgaricus, изолиран от кокиче и отгледан в био зеленчуков сок,  с бактерицидни свойства спрямо причинителя на язвата Helicobacter pylori. Използва се като алтернатива на тройната антибиотична терапия. Изследвания с продукта са извършени в Harvard University, ИСУЛ и Софийския университет. Нобеловият лауреат Бери Маршал участва в научния екип по разработката.

За „Иновация за развитие на таланти“ почетна грамота получава Юбитрак ООД.

Юбитрак ООД автоматизира процеса на събиране на данни за представянето на футболисти и отбори чрез прилагане на алгоритми за компютърно зрение и машинно обучение върху видео материал. Софтуерът разпознава обектите на терена, разделя отборите, идентифицира всеки играч и следи обектите до края на срещата. Технологията е достъпна и за малки лиги. Фирмата работи с детско-юношеските отбори на „Левски“ и „Левски-Раковски“.

За „Иновация в креативните индустрии“ с почетна грамота се отличава ЗенАрт ООД.

ЗенАрт ООД разработва  каталог от реални исторически, културни и природни дестинации във виртуална реалност като използва двуизмерни автентични изображения и ги интерпретира в 3D-обекти. Налице е и интерактивност. Първият завършен проект са „Белоградчишките скали“ - потребителите могат да си направят виртуална разходка, да стрелят с възрожденски пушки, да научат повече за богатата история на местността чрез аудио-разказвача и т.н. Следващите проекти са „Олимп“ и „Карибски острови“.

За „Иновационен мениджмънт“ с почетна грамота се награждава Leanplum ООД.

Leanplum ООД (https://www.leanplum.com/) създава платформа за мобилен маркетинг за изграждане на по-дългосрочни и ефективни взаимоотношения между маркетинг специалисти и потребители на мобилни устройства, посредством персонализирани кампании в реално време. Изгражда и процеси за развитие на ИТ-талантите във и извън фирмата и се отличава с висока степен на иновационна организация и култура.

https://www.economic.bg/bg/news/12/za-15-i-pat-nagradiha-naj-inovativnite-kompanii-v-balgariya.html
8
Инвестициите в R&D през 2019 г. са най-ниските от 20 години насамИновациите са ключът към преобръщането на икономиката и създаването на устойчив модел, базиран на продукти и услуги с висока добавена стойност. България обаче остава част от групата на плахите иноватори, изпълнявайки едва наполовина поставената цел да инвестира 1.5% от брутния си вътрешен продукт (БВП) за научно-изследователска и развойна дейност. Това сочат данните на тазгодишния доклад „Иновации.бг“ на Фондация „Приложени изследвания и комуникации“, представен официално днес.

Държавата си беше поставила цел да дава 1.5% от БВП за R&D като част от стратегията „Европа 2020“. Делът на тези разходи в Европа е средно 2%, а у нас в момента – три пъти по-малко. Единствено Румъния от другите страни членки на Европейския съюз е по-назад от България в подреждането. А впечатление прави, че страни извън общността, като Сърбия например, ни изпреварват по този показател.

Нещо повече, инвестициите в R&D през 2019 г. са най-ниските от 20 години насам, стана ясно от думите на Руслан Стефанов, координатор на групата „Иновации.бг.

„С такъв дял на финансиране не можем дори да стъпим на арената, където се води глобалното съревнование“, изтъква и президентът Румен Радев.

Иновациите и стимулирането на научните изследвания се превръща в политически инструмент на международно ниво. САЩ и Китай са пример за световни лидери, инвестиращи милиарди в тази сфера с цел да излязат напред в глобалното геополитическо съревнование. Показателно за значимостта на R&D е и това, че в момента един от актуалните дебати в САЩ е свързан именно с настояването разходите в тази посока да се увеличат.

Европа изостава в тази надпревара и България не е изключение от правилото. „Средата, в която се развиват българските иновативни фирми, не е оптимална“, изтъкна Огнян Шентов, председател на Фондация „Приложени изследвания и комуникации“.

„В България, особено ако си компания извън дигиталния сектор, е много трудно да набереш стартов капитал“, разказва Атанас Енев, съосновател на „зелената“ стартираща фирма Biomic. Биотехнологичната компанията предлага алтернатива на стиропора, представляваща смес от слама, стърготини и гъбен мицел. Две години след създаването си тя вече има клиент от топ 10 в автомобилната индустрия – нещо, което само подсказва за потенциала за развитие.

Примерът с Biomic е илюстрация на един от основните проблеми у нас – липсата на достатъчно публично финансиране и достатъчно ефективна държавна политика. Всъщност, основните инвеститори в научни изследвания, които да подкрепят иновациите, са бизнесът и различните чуждестранни играчи.

Другият съществен проблем е неравномерното разпределение на финансирането. Въпреки създадените регионални иновационни центрове София все още привлича огромната част от средствата, а периферията на страната остава пасивна.

През последните години активно се говори за преобръщане на икономическия модел и установяване на система, базирана на интелигентно производство, иновации и продукти с висока добавена стойност. Без инвестиции в научни изследвания обаче това няма как да се случи на практика.

https://www.economic.bg/bg/news/12/balgariya-prodalzhava-da-propilyava-inovatsionniya-si-potentsial.html
9
Революционната технология, която улеснява шофьорите, е дело на българското подразделение на Visteon Electronics за Peugeot 208"Днес се показа един продукт, който вероятно ще е съществена част от новия автомобил на годината в Европа". Така арх. Любомир Станиславов, изъплнителен директор на Аутомотив Клъстер България, представи революционна иновация, създадена от българското подразделение на Visteon Electronics за новия Peugeot 208.

3D автомобилното табло е първия по рода си изцяло дигитален панел, изобразяващ холограмни обекти в автомобил в масово производство. 3D i-Cockpit позволява усещане за дълбочина без разсейване на водача. Използването на холограма ускорява реакцията с половин секунда, което е от съществено значение в много от ситуациите на пътя.

 
Вижте повече за 3D автомобилното табло, разработено в България от Visteon Electronics
3D ефектът се постига благодарение на два TFT екрана - 10,25-инчов „фонов“ и разположен пред него 7-инчов екран, чиито изображения се проектират на полу-прозрачно огледало. Инструменталният панел създава 3D проекция с 15мм приблизително разстояние между предното и задното изображение. Различните по важност данни като скорост и предупреждения се разпределят по приоритет в дълбочина на изображението и с ефектни сенки.

"Когато автомобилът е в движение и се движи по осевата линия, в момента, в който тръгне да я нарушава, светват сигнали в различни цветове, за да индикират на шофьора, че има проблем. Системата засича автоматично, когато например инцидентно на пътя излезе пешеходец. Тогава изкачат големи червени съобщения и автомобилът автоматично спира", обяснява ползите от новата технология Любомира Милошевска от екипа на Visteon Electronics Bulgaria.

Предизвикателство пред софтуерния екип в София според Георги Попов от компанията е било напасването на изображенията на двата дисплея.

"Ние проправихме пътя на българската автомобилна електроника. Работили сме за всички европейски и японски клиенти. Mazda има български продукт, Daimler почти цялата гама имат наши разработки", коментира Иван Михайлов, директор на Visteon Electronics Bulgaria.

Visteon Electronics Bulgaria е завършила работата и по още два много интересни продукта - единият е целият интериор и електроника на новия Mercedes S-Class, а другият е за Mercedes камиони, който вече дебютира.

https://www.economy.bg/innovations/view/37172/Bylgari-syzdadoha-pyrvoto-v-sveta-3D-avtomobilno-tablo-
10


С утвърждаването на Internet of Things като ключова технология в модерното промишлено производство все повече компании търсят допълнителни решения за повишаване ефективността на производствените си активи. Периферните изчисления (edge computing) бързо се превръщат в мегатенденция в индустриалната автоматизация поради множеството си предимства в сравнение с вече популярните облачни платформи. Концепцията за интелигентно производство, базирано на периферни мрежи от данни, надгражда функционалността на IoT технологиите и техните индустриални (IIoT) приложения, осигурявайки подобрена гъвкавост и отзивчивост на производствените системи.

Автоматизация от следващо ниво
Популярна дефиниция твърди, че ако автоматизираните системи могат да “действат” самостоятелно, то IoТ-опосредстваните производствени платформи могат да “усещат” различни процесни изменения и да “мислят” автономно, както и да “реагират” на определени промени в работните условия или други извънредни обстоятелства. Така навлизането на Internet of Things в производството извежда индустриалната автоматизация на изцяло ново ниво. IoT технологията се явява функционална база на периферните изчисления и прилагането им в практиката изисква инвестиции в IoT-съвместими производствени решения.

IoТ-базираните промишлени системи, в допълнение към високата си ефективност и производителност, са в състояние и да осъществяват функции за автомониторинг и самоуправление. Те могат да регистрират различни аномалии в процесни параметри като температура, мощност, скорост и позициониране при механична обработка например, и да ги коригират спрямо моментните потребности на системата и приложението. На базата на IoT-свързани сензори една производствена линия би могла сама да инспектира готовата продукция и автоматично да идентифицира дефектни изделия или партиди. В зависимост от характера на дефекта системата може или самостоятелно да внесе промени в процесните параметри, или да уведоми отговорния персонал за настъпилия проблем. Това позволява незабавна реакция при възникването на отклонения по отношение на качеството, запазване на висока производствена ефективност и предотвратяване на загубите, свързани с бракуване и преправяне на дефектни изделия. В допълнение, интегрирането на IoT-базирани технологии в индустриалното производство осигурява и съществени ползи по отношение на енергийния мениджмънт, управлението на инвентара, поддръжката и обслужването на производственото оборудване, както и безопасността на персонала.

Ограничения на IIoT платформите
Макар Industrial Internet of Things да осигурява редица предимства в множество съвременни производствени приложения, тази технология среща и някои практически ограничения. Налице са сценарии, в които IIoT решенията костват на производствените предприятия и допълнителни разходи, които биха могли да бъдат избегнати. Най-голямото бюджетно перо, свързано с внедряването на Internet of Things в едно индустриално производство, е изграждането и поддръжката (или наемането) на център за данни с голям капацитет, който да обезпечи съхранението, обработката и анализа на гигантските информационни масиви, генерирани при събирането на данни за производствените системи от IoT-свързаните сензори и измервателни средства. Разходите за трансфер на големи обеми данни с висока скорост и на значителни разстояния между един централизиран дейта център и свързаното полево оборудване могат да нараснат главоломно.

Налице е и друг риск. Централизирането на цялата изчислителна мощ на едно място понижава надеждността на системата поради опасност от отказ на целия ресурс наведнъж. Всяка неизправност във връзка с центъра за данни или в мрежата, свързваща центъра с полевите IoT устройства, може да доведе до срив в производствените операции, нарушаване на производствената и ресурсната ефективност и т. н. В зависимост от мащаба и географското разпределение на веригата на доставките комуникацията между централизирания център за данни и крайните полеви точки може да се окаже недостатъчно бърза и адекватна, което да доведе до забавени реакции към промени в производствената среда и ненавременни отговори при извънредни обстоятелства. Решение на проблемите от този род е децентрализирането на производствените мрежи за трансфер на данни и разпределянето на функциите за управление по цялата мрежа и най-вече – към нейната периферия. На практика това означава изместване на контролните функции към крайните точки – по-далече от сървърите и по-близо до полевите източници на данни.

Периферни или облачни изчисления
При облачните изчислителни архитектури критичната обработка на данни се случва в мястото на генериране на информационния масив, а не в централизиран облачен сървър. IIoT платформите са базирани на данни от множество сензори, контролери и прикачени хранилища, обикновено намиращи се на много и различни географски локации. Някои критични задачи по отношение обработката на данни за производствените системи е по-добре да бъдат извършвани в близост до източника вместо в облачна среда. Възниква въпросът подходящи ли са тогава облачните решения сами по себе си за обработка на данни в реално време в IIoT платформи. Отговорът на експертите е - не. При традиционните мрежови облачни системи данните се изпращат към сървър и след това се връщат обратно към потребителите. Тази схема е подходяща за видеа, снимки, музика, документи и некритични информационни единици, но не осигурява достатъчна сигурност и надеждност за IIoT данни в реално време. Когато данните не са в близост до техния източник, качеството им може да бъде компрометирано. Проблеми с актуалността, точността на данните и скоростта на доставката им до точката на поискване могат също да възникнат при използването на облачна архитектура.

При изграждането на комплексна IIoT-базирана производствена платформа облачната услуга може да се окаже доста скъпа по отношение на разходите за честотен обхват и изчислителен ресурс. Забавянията при трансфера и отпадането на мрежовата достъпност на облачните сървъри могат да се окажат сериозен проблем при IIoT платформите. В отговор на тези предизвикателства производствените информационни масиви стават все по-децентрализирани, а облачните технологии биват заместени от периферни изчисления във все повече промишлени приложения.

Предимства на edge технологията
Най-отчетливото предимство на edge платформите в сравнение с популярните решения в съвременните производства е оперативната съвместимост – от ниво полево устройство до ниво облак. Ето защо е важно комуникацията в рамките на тези платформи да е стандартизирана. Протоколи като OPC UA TSN са базови за свързването на едно edge устройство към всяко друго устройство или система. При по-стари производствени платформи “преводът” на данните от патентовани фирмени системи със затворен код към облачния сървър е необходимо да бъде осъществен посредством съответния гейтуей (шлюз) с OPC UA интерфейс през стандартна Ethernet връзка. Едно периферно изчислително устройство би могло да поеме ролята на гейтуей. Друго предимство на технологията е, че позволява локален анализ и оптимизация с цел постигане на по-висока отзивчивост на системата при по-динамични приложения.

Основен плюс на облачните изчисления е, че подготвят данните във вид, достъпен от всяка точка на света. Изборът на доставчик на облачни услуги обаче може да се окаже сложен. При периферните контролери пък могат да са налице множество допълнителни услуги и функции за персонализация. Отговорността за обслужването и осигуряването на бекъп поддръжка обаче до голяма степен остава за потребителя.

На практика всяко приложение в сферата на индустриалната автоматизация би могло да извлече ползи от събирането и анализа на данни при техния източник. Въпросът е какъв е типът на информацията, кои аспекти на производствените операции касае, както и дали обработката на данни може реално да донесе подобрения в производителността.

Ако основен приоритет в едно промишлено приложение е непрекъснатата работа на машините и системите, то ключови за него са данните по отношение на статуса и състоянието на оборудването, включително на критични компоненти като лагери, параметри като работни температури, нива на смазочни и охлаждащи течности, триене, информация от контролно-измервателните прибори и др. Отклоненията от допустимите стойности на всички тези променливи могат да доведат да директен спад в продуктовото качество. Износването на механичните компоненти може да причини намалена производителност и да влоши производствената ефективност. При неадекватен анализ на данните за подобно явление то може да не бъде регистрирано навреме, което да доведе до множество загуби в дългосрочен план.

Продължава в следващ брой

https://www.engineering-review.bg/bg/periferni-izchisleniya-edge-computing-v-industrialnata-avtomatizaciya/2/4194/
Pages: [1] 2 3 ... 10