Recent Topics

Members
Stats
  • Total Posts: 706
  • Total Topics: 705
  • Online Today: 4
  • Online Ever: 102
  • (October 02, 2019, 12:32:40 AM)
Users Online
Users: 0
Guests: 2
Total: 2

Pages: [1] 2 3 ... 25


"ГИС и инфраструктура" и "ГИС за ВиК сектора". Тези две основни теми бяха във фокуса на конференцията, отбелязваща ГИС ден 2019, организирана от ГИС Алианс. В рамките на събитието бяха представени редица решения и платформи, които използват пространствени данни за оптимизация на процесите във ВиК сектора и реализацията на инфраструктурни проекти.

Сред темите бяха застъпени възможностите за картографиране на инфраструктурата и околната среда чрез дистанционни методи, развитието на умните градове, предимствата на интеграцията между ГИС и BIM приложения, както и ролята на виртуалната реалност и ГИС при визуализиране на подземната инфраструктура.

Именно върху оптимизацията на процесите с поддръжката и наличната информация за подземната ВиК инфраструктура акцентира в своята презентация Иван Николов, геодезист в "Мапекс". В изложението си специалистът обърна внимание на иновативните подходи при дигитализацията на елементи от съвременната ВиК структура.

ГИС за ВиК сектора

По думите на Иван Николов дигитализацията на елементите е основна практическа част при управлението на ВиК дружествата.

"В съвременния свят количеството и качеството на информацията са жизнено важни. Няма сфера, която да не се нуждае от максимално количество данни, за да се правят анализи, отчети и да се взимат правилни управленски решения. Наличието на информация, необходимостта от правилното ѝ структуриране и достъпа на повече потребители водят до нуждата тя да бъде събирана в масив от данни, който да дава максимална яснота за всеки от достъпващите ги. Именно от това се нуждаят и ВиК дружествата, които притежават и поддържат огромно количество инфраструктури за пречистване и отвеждане на отходни води, както и за доставка на питейна вода за гражданите", категоричен е Иван Николов.

Проблемът при тези водоснабдителни и канализационни системи е, че те са от съществено значение за съвременния градски живот, а едновременно с това в голямата си част са под земята, което ограничава възможностите за контрол на тяхното състояние и правилното им функционирне.

Едновременно с това, в голямата си част те са пуснати в експлоатация в средата на миналия век и информация за тях има само на хартиен носител, което затруднява техниците операторите.

"Тук решение е дигитализацията на ВиК мрежите и структурирането им в бази данни с пълна информация за местоположение, време на изграждане, технически параметри, текущо състояние и т.н. Прилагането на нови технологии носи големи ползи и трансформира процесите по няколко начина. Новите технологии, внедрени с непрекъснатото усъвършенстване на ВиК мрежите, повишават тяхната ефективност, а процесите по взимане на решения могат да бъдат базирани на реални данни", обяснява геодезистът от "Мапекс".

По думите му събирането, интреграцията и обработката на данни води до оптимизиране на работата на всяка една част във ВиК дружеството. Самият процес по дигитализиране обаче разчита на изходна база материали, изработени в различен период от време и съобразени с различните законови изисквания в отделните периоди. Това налага източниците да бъдат внимателно подбирани според информацията, която биха донесли, след което да бъдат сканирани, векторизирани, стандартизирани и подготвени за отразяване в ГИС.

"Хартиените носители имат някои недостатъци като лесно дефектируема основа, изтритост и т.н., което налага и преки геодезически измервания на място, за да бъде отразена вярната информация. Технологиите позволяват да извършваме наблюдение от въздуха чрез дронове, което дава богат набор от данни и удобството чрез стереокартина всички растерни обекти да бъдат преобразувани във векторни. Веднъж дигитализирана, цялата информация на дружеството е база за прилагане на различни технологии като SCADA системи, интелигентни сензори, усъвършенствена измервателна инфраструктура и т.нар. дигитални близнаци", добави Иван Николов.

ГИС и инфраструктура

Именно върху дигиталните близнаци се фокусира от своя страна Десислава Димитрова от българската ИТ компания "Давид Холдинг", която посочи тази технологична тенденция като "бъдещето на интелигентната инфраструктура". Това се потвърждава и от факта, че през 2018 и 2019 г. дигиталните близнаци се нареждат в челните места в топ 10 на стратегическите технологични тенденции, според Gartner.

"Инфраструктурата е интерфейсът, който свързва хората със заобикалящия ги свят. Затова тя трябва да бъде проектирана разумно, да се изгражда рентабилно и да се експлоатира енергийно ефективно през целия си жизнен цикъл. Етапите, през които минава развитието на инфраструктурата, са абсолютно аналагоични на тези в индустрията. Инфраструктура 1.0 – тухли и стомана, 2.0 – полуавтоматизирана, 3.0 – интелигентна и 4.0 – напълно интегрирана интелигентна инфраструктура, която осигурява основата за всички клю...

Read More

0 comments
В интервю за Vesti.bg зам.-мин. Атанасова казва, че новата технология е безопасна и покрива всички норми


Андреана Атанасова, Заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Мобилните мрежи от пето поколение (5G) са една от най-горещите теми в ИТ индустрията и не само. Те вече започват да навлизат в реална употреба, като това се случва и в България. Заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Андреана Атанасова коментира в интервю за Vesti.bg какъв е напредъкът на държавата и какво предстои в близко бъдеще.

5G мрежите навлизат във все повече държави и са голяма тема в света на технологиите. Какво се случва с тях в България?

- Трите големи оператора в България вече направиха първите тестове на 5G мрежите, които смятат да развиват в страната. Те имат временни разрешения за използване на радиочестотен спектър за шест месеца, като целта е през следващата година да получат постоянни такива.

За да подпомогне разгръщането на мрежите от пето поколение, държавата предприе редица действия. На първо място в момента осигуряваме радиочестотен спектър в диапазона 3,6GHz, което ще даде възможност за разгръщане на 5G мрежите в големите градове. Работим усилено и по освобождаване на спектър в обхватите 700MHz и 800MHz, които до този момент са ползвани от  Министерството на отбраната. Това е по-ниският честотен диапазон, като той е необходим за разгръщането на този вид мрежи на територията на цялата страна.

Очакваме Министерски съвет да разгледа предложението на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) за изменение на тарифите за таксите, което ще даде възможност за предоставяне на спектър на разумна цена. Така телекомите ще могат да насочат основно инвестициите си в изграждането на мрежите си в замяна на това, а не в придобиването на спектър. От друга страна бързото разгръщане на мрежите от пето поколение ще даде възможност за непреки ползи и приходи от друг вид услуги, които ще се предоставят.

Работи се много усилено и по преразглеждане на режима за смяната на телекомуникационните съоръжения. В България той е доста рестриктивен и дори при преоборудване на съществуваща станция, изисква цялостна процедура за разрешение на строеж като при ново изграждане на мрежа. Реално това не е необходимо, защото съществуващите площадки за мобилни станции могат да бъдат използвани при инсталирането на следващо поколение мобилни мрежи без да се променят техните конструкции. Този въпрос попада в компетенциите на колегите от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, като срещаме разбиране от тяхна страна, че този вид дейности могат да бъдат облекчени.

В каква времева рамка може да се случи всичко това?

- Изискване на Европейския съюз е през 2020 г. всяка държава членка да има поне един град, в който да има покритие на 5G. Предвид действията, които е предприела държавата, за да даде възможност на операторите да разгърнат мрежите си, се надяваме, че ще имаме по-голямо покритие от един град с 5G поне до края на другата година. Предстоят процеси по издаване на постоянни разрешения, които трябва да се организират от Комисията за регулиране на съобщенията.

Освен това трябва да се гарантират непрекъсваеми радиочестотни ленти от 100 MHz в диапазона 3,6GHz. В момента той не е напълно свободен, защото има действащи съоръжения на ДП „Ръководството на въздушното движение“. Вече има готов план за тяхното преместване в друг честотен диапазон и към средата на годината практически ще има напълно гарантиран спектър за този вид услуги.

До тогава трябва да са минали и процедурите по издаване на разрешенията. Операторите вече са направили бизнес плановете си за внос на оборудване и изграждане на съоръженията. Надявам се всичко да се случи по план и България да в челните редици по разгръщане на този вид мрежи.

Какви са ползите от 5G мрежите? Защо се говори много повече за тях, отколкото за 4G мрежите?

- За разлика от 4G мрежите, 5G мрежите са ориентирани повече към индустрията и друг вид потребители. 5G мрежите дават възможност за високоскоростна връзка с много ниско време на закъснение и възможност за обслужване на много устройства в рамките на една зона. Например в рамките на един квадратен километър могат да работят едновременно 1 млн. устройства.

Затова на 5G мрежите се гледа като на една от предпоставките за развитие на т.нар. Индустрия 4.0. Това е стъпка към автоматизиране и роботизиране на процесите в  предприятията, развитието на умните градове, електронното здравеопазване, електронно обучение, умно земеделие, изкуствен интелект, Интернет на нещата, комуникацията между машини, тяхното самообучение и много други. Накратко, имаме много по-големи възможности от това, което 4G предоста...

Read More

0 comments


Четвъртък, 14 Ноември 2019
На 11 нoeмвpи ĸocмичecĸaтa ĸoмпaния нa Илън Mъcĸ ЅрасеХ извeдe в opбитa 60 caтeлита Ѕtаrlіnk.  Toвa е втората серия от проекта на милиардера. Ракетата носител бе Fаlсоn 9, ĸoятo за четвърти път излиза в орбита. Тя бe изcтpeлянa oт ĸocмичecĸия ĸoмплeĸc Ѕрасе Lаunсh Соmрlех 40 (ЅLС-40) в Keйп Kaнaвepaл, Флopидa. Kaĸтo oбиĸнoвeнo, вcичĸo бe пoĸaзaнo в peaлнo вpeмe в YоuТubе ĸaнaлa нa ĸoмпaниятa.

Ocoбeнoтo в тaзи миcия e изпoлзвaнeтo нa пъpвa cтeпeн нa paĸeтaтa Fаlсоn 9, ĸoятo вeчe тpи пъти e лeтялa в ĸocмoca. Πo тoзи нaчин, тoвa e пъpвият път, ĸoгaтo ЅрасеХ изпoлзвa paĸeтeн бycтep зa чeтвъpти път. И oщe, пpи тoзи пoлeт зa пъpви път пoвтopнo бe изпoлзвaн oбтeĸaтeля нa paĸeтaтa, ĸoйтo лeтя в ĸocмoca пpeз мeceц юни тaзи гoдинa.

8 минyти и 25 ceĸyнди cлeд изcтpeлвaнeтo пъpвaтa cтeпeн нa paĸeтaтa Fаlсоn 9 ycпeшнo ĸaцнa въpxy плaвaщaтa мopcĸa плaтфopмa, ĸoятo oчaĸвaшe бycтepa нaвътpe в oĸeaнa.

Πъpвитe 60 caтeлитa Ѕtаrlіnk oт глoбaлнaтa caтeлитнa мpeжa зa ocигypявaнe нa бъpзa интepнeт вpъзĸa зa вcяĸa тoчĸa нa зeмнoтo ĸълбo бяxa извeдeни в opбитa пpeз мeceц мaй тaзи гoдинa. Илън Mъcĸ нaпpaви peдицa тecтoвe и дopи изпpaти cъoбщeниe в Тwіttеr чpeз тeзи caтeлити. Hoвитe 60 изĸycтвeни cпътниĸa пъpвoнaчaлнo щe ocтaнaт в opбитa нa виcoчинa 280 ĸм, ĸъдeтo щe бъдe тecтвaнa тяxнaтa paбoтocпocoбнocт. Cлeд тoвa 100% paбoтeщитe caтeлити c пoмoщтa нa cвoитe йoнни двигaтeли щe ce paзпoлoжaт нa виcoчинa 550 ĸм.

За да се видят сателитите с просто око може да се ползва тракера https://www.heavens-above.com/.

Друга удобна система е https://www.calsky.com/cs.cgi/Satellites/1?obs=4863887395135519

Code: [Select]
http://www.geomedia.bg/novini/item/7771-мъск-изведе-още-60-сателита-в-орбита,-как-да-ги-проследим
0 comments


Четвъртък, 14 Ноември 2019
Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Йовев връчи награда за „Дългогодишен принос в използване на най-съвременни ГИС решения за ефективно управление в сферата на енергетиката в България“. Призът получи Министерството на енергетиката, в категория „Държавна администрация“, на церемония, организирана от ЕСРИ България.

„Геопространствените данни са едни от най-актуалните приложения в момента, стимулиращи икономиката и улесняващи работата и живота на хората“, каза на церемонията заместник-министър Йовев. „Тези данни са най-прогресивната част в съвременното развитие на науката и наша задача е да ги развиваме, за да удовлетворяваме непрекъснато нарастващите нужди от геопространствена информация, както на държавната и местната власт, така и на гражданите и бизнеса“, подчерта още Йовев.

„Убедени в необходимостта от ГИС базирана информация, трябва да обединим усилия и да я надграждаме с мисъл за следващите поколения“, заключи заместник-регионалният министър.

Code: [Select]
http://www.geomedia.bg/novini/item/7772-министерство-на-енергетиката-с-награда-за-гис
0 comments

До края на годината 100% от земеделските и горски територии в страната ще бъдат покрити с цифрови кадастрални карти. Продължава работата по кадастралните карти и регистри на урбанизираните територии, като към момента такива имат всички областни градове, общинските центрове, населените места по Черноморието, както и всички национални курорти – навсякъде, където има оживен граждански оборот.

Това каза заместник–министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Йовев по време на конференция по случай Световния ГИС ден. Събитието се организира от ГИС Алианс, съобщиха от МРРБ.

Обявени са обществени поръчки за изработване на кадастрална карта на още над 256 по-малки населени места.

„Сред основните цели на правителството е да осигурим на бизнеса и населението в България прецизни и подробни данни в областта на градоустройството, строителството и развитието на инфраструктурата“, каза на форума инженер Йовев. Той подчерта, че кадастърът отдавна се е превърнал в необходимост за много сектори — пазар на недвижими имоти, териториално и устройствено планиране, инфраструктура, опазване на околната среда.

Като приоритет в работата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството Валентин Йовев очерта предоставянето на административни услуги на хората чрез Кадастрално-административната информационна система по всяко време, от всяко място и чрез различни устройства. „По този начин ще предоставим качествени, ефективни и леснодостъпни електронни услуги за гражданите и бизнеса“, допълни още Йовев.

Той съобщи, че се работи по изграждането на многофункционален и многослоен кадастър, който ще стимулира инвестиционните и бизнес процеси у нас. За целта към основните кадастрални карти ще се добавят нови информационни слоеве, описващи различни аспекти на използването и собствеността на земята, както и пространствата под и над нея. Ще се включат и специализирани картографски и геодезически данни, данни и снимки от спътникови заснемания и други.

За да се гарантира сигурността на информацията и на електронното управление, се предвижда изграждането на мрежа от разпределени виртуални Центрове за възстановяване след авария (Disaster Recovery), стана ясно още от изказването на Валентин Йовев. Той обясни, че тези центрове ще резервират данни, които ще позволяват бързо възстановяване работата на засегнати от различни бедствия и злоумишлени въздействия информационни системи от критично значение за функционирането на администрацията.

Code: [Select]
https://www.mrrb.bg/bg/do-kraya-na-godinata-100-ot-zemedelskite-i-gorski-teritorii-ste-budat-pokriti-s-kadastralni-karti/
0 comments


Сряда, 13 Ноември 2019
Тази година 13 ноември e обявен за световен ден на Географските информационни системи (ГИС).

По традиция две успоредни събития текат в деня на ГИС – организирани от ЕСРИ и от ГИС Алианс.

В конференцията, организирана от ЕСРИ, участват над 40 организации. Тя е съпътствана от изложба, на която е и детската карта „Създаване на светове“ на Рада Скумова, спечелила първо място на Международната изложба за детска карта на света „Барбара Печеник“ в Токио.

ГИС Алианс организира среща в Гранд хотел София. Тази година конференцията е посветена на ГИС и Инфраструктура за ВиК сектора.

Честит празник!

Code: [Select]
http://www.geomedia.bg/novini/item/7769-отбелязваме-с-две-събития-световния-гис-ден
0 comments


Водещият глобален доставчик на позициониращи и безжични технологии u-blox обяви, че Taoglas, водещ доставчик на IoT решения, е разработил сантиметрово GNSS решение. Taoglas Edge Locate™ включва високоточния L1/L2/E5 GNSS приемник на u-blox ZED-F9P, както и всички нужни RF елементи и антени в едно, опростявайки разработката и интегрирането на IoT решения, за които е нужно високоточно позициониране.

Taoglas Edge Locate отговаря на растящото търсене на високоточно позициониране на ниво сантиметър, което до скоро беше запазено за скъпи решения като автономношофиране в прецизното земеделие и тежки машини. Това се промени с пускането на допълнителни сателитни сигнали и анонса на u‑blox F9 високоточна позиционираща платформа, която понижи цената за притежание на технологията разширявайки нейните преимущества за първи път за масовия пазар.

Високоточното позициониране дава възможност за реализиране на широк кръг от критично-важни услуги и приложения като реагиране при спешни ситуации, умна инфраструктура, доставки с дронове, микромобилност и прецизно земеделие. RTK позиционирането на Edge Locate позволява на крайните потребители да се възползват от позициониране на ниво сантиметър без нуждата от абонамент за GNSS корекции, използвайки локална RTK мрежа, за която Taoglas може също да помогне да се проектира и настрои.

"Вземете за пример разрастващия се сектор за микромобилност. Преди да предоставят лиценз, градските власти биха наблюдавали в тестов режим водачите на електронни скутери, за да се уверят, че остават извън пешеходни пътеки или паркират в определени зони. Проблемът е, че днешните остарели GPS решения не знаят често дори от коя страна на пътя е скутерът, докато с нашето решение флийт операторите могат да определят с точност до няколко сантиметра къде се намира превозното средство", обясни Ронан Куинлан, изпълнителен директор на Taoglas.

Повече информация за Edge Locate може да получите на www.taoglas.com. За да разберете повече за високоточното портфолио на u‑blox посете специалната страница тук.

Code: [Select]
http://electronics-bulgaria.com/article/3232-u-blox-i-taoglas-predlagat-iot-reshenie-za-pozicionirane-na-nivo-santimetar
0 comments


В проектантския процес, архитекти и строители изискват заснемане на терена и предоставяне на 3D Модел на действителността. Мапекс създава 3D модели с помощта на дрон и когато е необходимо с допълнителни геодезически измервания на място.

Варианти на предоставяните продукти от Мапекс са:

* Изработване на ортофото планове;
* Изработване на цифров модел на терена (DTM);
* 3D модел на отделна сграда и прилежащ терен;
* Определяне обема на изкопи и насипи.

Необходими документи:

Схема на обхвата на територията;
Осигурен достъп до територията.
Сроковете за изпълнение зависят от обхвата на задачата и от атмосферните условия.

3D моделът можете да видите тук.

Code: [Select]
[code]https://www.mapex.bg/Page/arhitekti-zasnemane-s-dron-i-izrabotka-na-3d-model?fbclid=IwAR33BdEuS495rMU71W7GfM4FRT1V-3CDne590NTD10nHza74l3gufqso74s
0 comments
Pages: [1] 2 3 ... 25