Members
Stats
 • Total Posts: 704
 • Total Topics: 703
 • Online Today: 78
 • Online Ever: 102
 • (October 02, 2019, 12:32:40 AM)
Users Online
Users: 0
Guests: 2
Total: 2

Author Topic: Агроиновации: Прецизно земеделие в практиката на австрийските фермери  (Read 21 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Dimitar

 • Owner
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 701
 • Рейтинг: +0/-0
 • Gender: Male
 • Място: София
Технологиите за прецизно земеделие имат недостатъчно използван икономически и екологичен потенциал за фермерите



Разработване на мобилно приложение, което се свързва със сензори за събиране на полеви данни, за да направи технологиите и решенията за прецизно земеделие достъпни за крайните потребители е един от многобройните Пилотни иновативни експерименти /FIE/, част от SmartAgriHubs - европейския проект по програма „Хоризонт 2020“. Този пилотен проект, който се изпълнява от Регионалния клъстер „Централна Европа“ в Австрия ви представяме в 119 брой на рубриката „Агроиновации“, която Agri.bg реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.

Технологиите за прецизно земеделие имат недостатъчно използван икономически и екологичен потенциал за фермерите, особено по отношение на торенето и пръскането. Основната цел на този пилотен иновативен експеримент е да разпространява специфични за сайта методи за управление в селскостопанската практика с акцент върху дребните и разнородни стопанства. Освен високите разходи за техническо оборудване, възприемането на модели за прецизно земеделие за широк кръг земеделски производители зависи и от разпространението на информация и образованието, проведено по разбираем начин.

В основата на този FIE е разработването на мобилно приложение, което централизира агрономическите аспекти на дребномащабното прецизно земеделие. Следователно, различни полеви сензори предоставят информацията, която впоследствие е интегрирана в основния софтуер. Събраните данни включват картографиране на полето въз основа на внедрените сензори, заедно с оценка на различни варианти за прилагане на торове, в зависимост от фактори като климата. В крайна сметка, за да направи своите модели и решения достъпни за широк кръг земеделски производители, този FIE се фокусира върху използваемостта, стабилността и мащабността на международно ниво.

Повече за FIE
Пилотните иновативни експерименти /FIE/ са мястото, където технологичните решения се прилагат на практика и се провеждат с помощта на Цифровите иновационни хъбове, които улесняват достъпа до най-новите знания и опит и технологичната поддръжка, предоставяна от Центровете по компетентност. Те включват фирми, които искат да тестват и експериментират с цифрови иновации и модерни технологии, свързани с техните продукти, процеси или бизнес модели. Извън европейския пул от експерименти за иновации, 28 проекта са изтъкнати като пилотни иновативни експерименти, основаващи се на редица критерии като: иновативността на експеримента; одобрението от съществуващи центрове за цифрови иновации; и степента, до която обединява крайните потребители и доставчиците на технологии, като решава различни селскостопански предизвикателства.

FIE служат като добродетелни примери за успешни и ефективни иновативни експерименти и включват използване на сензори и алгоритми на изкуствен интелект за ранно откриване на болести по културите, оптимизиране на управлението на напояването и мрежа за мониторинг на емисиите. Освен това, в рамките на тези експерименти, концепции и прототипи се тестват за напредък на цифровизацията на агро-хранителния сектор. В крайна сметка продуктите, създадени от тези експерименти, ще бъдат въведени на пазара, а събраните изследвания и информация ще бъдат споделени с други пилотни проекти в цяла Европа, благодарение на сложната мрежа от екосистеми, създадена от SmartAgriHubs. Тези пилотни иновативни експерименти ще проправят пътя за по-широкото цифровизиране на агро-хранителния сектор чрез стимулиране на обмена на знания и технологии.

SmartAgriHubs е проект на стойност 20 милиона евро по програма „Хоризонт 2020“ и обединява консорциум от над 164 партньори в европейския агро-хранителен сектор. Проектът има за цел да осъществи цифровизацията на европейското селско стопанство чрез насърчаване на екосистема за селскостопански иновации, посветена на високи постижения, устойчивост и успех.

Code: [Select]
https://agri.bg/novini/agroinovatsii-pretsizno-zemedelie-v-praktikata-na-avstriyskite-fermeri
„Прогресът е пътят от примитивното през сложното към простото.“